บทความ

บทความ / มาตรฐานรถทัวร์มีกี่ประเภท? แต่ล่ะประเภทต่างกันอย่างไร?

มาตรฐานรถทัวร์มีกี่ประเภท? แต่ล่ะประเภทต่างกันอย่างไร?

สร้างโดย BusAndVan | 23 ม.ค. 2565, 19:37 น.

 

                                 สำหรับคนที่ต้องการจองตั๋ว "รถทัวร์" ต้องเข้าใจประเภทหรือชื่อที่เรียกกันต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราได้ที่นั่งตามที่ต้องการ โดยมาตรฐานรถที่บริษัทขนส่งผู้โดยสารนิยมใช้และเรียกกันบ่อยๆมี 8 ประเภท

1. รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่ง (ม1ก, วีไอพี 24 ที่นั่ง)

2. รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 32 ที่นั่ง (ม1พ, วีไอพี 32 ที่นั่ง)

3. รถปรับอากาศชั้นหนึ่งชนิดไม่เกิน 40 ที่นั่ง (ม1ข, รถ ป.1)

4. รถปรับอากาศชั้นสองชนิดไม่เกิน 50 ที่นั่ง (ม2, รถ ป.2 ไม่มีห้องน้ำ)

5. รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 32 ที่นั่ง (ม4ก, วีไอพี 24 ที่นั่ง 2 ชั้น)

6.รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 42 ที่นั่ง (ม4พ, วีไอพี 32 ที่นั่ง 2 ชั้น)

7. รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 50 ที่นั่ง (ม4ข, รถ ป.1 2 ชั้น)

8. รถปรับอากาศชั้นสอง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 55 ที่นั่ง (ม4ค, รถ ป.2 2 ชั้น ไม่มีห้องน้ำ)

 

 

โดยทั่วไปจะใช้คำย่อของมาตรฐานรถในการแสดงบนเว็บไซต์หรือใช้เรียกกัน เช่น ม1ก, ม4พ, ป.1, วีไอพี 24, วีไอพี 32 เป็นต้น