ตารางเวลาเดินรถ / วินช้างกุยบุรี

ตารางเวลาเดินรถ วินช้างกุยบุรี วินช้างกุยบุรี


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีเดินรถเพชรบุรี
สามแยกท่ายาง อ.ท่ายาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต จ.เพชรบุรี
จุดจอด อ.ปราณบุรี ถนน บายพาส
จุดจอด อ.สามร้อยยอด
จุอจอด อ.กุยบุรี
สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จุอดจ ต.คลองวาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์