ตารางเวลาเดินรถ / บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

ตารางเวลาเดินรถ บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 31/4 กรุงเทพฯ - กาบเชิง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดโคกกลาง
จุดจอดพนมดงรัก
จุดจอดแนงมุด
จุดจอดกาบเชิง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ - เขมราฐ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอดหนองผือ
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดปากแซง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอด ต.น้ำปลีก
จุดจอด อ.หัวตะพาน
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล
จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
จุดจอด อ.โขงเจียม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:46 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 928 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ (ปากช่อง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด ต.เสนางคนิคม
จุดจอดเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 กรุงเทพฯ - นครพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดดงมะไฟ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดบ้านท่าแร่
จุดจอดกุสุมาลย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ (ปากช่อง)
จุดจอด อ.สีคิ้ว
จุดจอด ต.สูงเนิน
จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวด
จุดจอดตลาดเซฟวัน
จุดจอดเดอะมอล์โคราช
จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:10 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:20 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:10 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 958 กรุงเทพฯ - พิจิตร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดอำเภอหนองบัว
จุดจอดบ้านเขาทราย
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอด อ.ตะพานหิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 926 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ขุขันธ์)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดขุขันธ์(เก่า)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:40 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:40 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 942 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ลำปลายมาศ
จุดจอดกระสัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ห้วยทับทัน
จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอดยางชุมน้อย
บ้านเมืองน้อย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอด อำเภอเซกา
จุดจอดตำบลบึงโขงหลง
จุดจอดบ้านดงบัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านแพง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 937 กรุงเทพฯ - สุรินทร์(ลำปลายมาศ)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (รพ.สต.เชียงรากน้อย)
จุดจอดวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ลำปลายมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
จุดจอดกระสัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านแพง
จุดจอดบ้านดงบัง
จุดจอดตำบลบึงโขงหลง
จุดจอด อำเภอเซกา
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอดบ้านคำบิด
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 936 บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
จุดจอด ลำปลายมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 31/4 กาบเชิง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดกาบเชิง
จุดจอดแนงมุด
จุดจอดพนมดงรัก
จุดจอดโคกกลาง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 เขมราฐ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดหนองผือ
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 955 โขงเจียม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.โขงเจียม
จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล
สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
จุดจอด อ.หัวตะพาน
จุดจอด ต.น้ำปลีก
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 928 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจอดเลิงนกทา
จุดจอด ต.เสนางคนิคม
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 นครพนม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
จุดจอดกุสุมาลย์
จุดจอดบ้านท่าแร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดดงมะไฟ
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดบ้านกุดจิก
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอด อ.บ้านไผ่
จุดจอด อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 21 นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1
จุดจอด ต.สูงเนิน
จุดจอด อ.สีคิ้ว
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:10 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:20 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:10 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 958 พิจิตร - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
จุดจอด อ.ตะพานหิน
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอดบ้านเขาทราย
จุดจอดอำเภอหนองบัว
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 926 ศรีสะเกษ(ขุขันธ์) - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.วังหิน
จุดจอดขุขันธ์(เก่า)
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดสังขะ
จุดจอดปราสาท
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 942 ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย) - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
บ้านเมืองน้อย
จุดจอดยางชุมน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย
จุดจอด อ.ห้วยทับทัน
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
จุดจอดกระสัง
จุดจอด ลำปลายมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์