ตารางเวลาเดินรถ / บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตารางเวลาเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D8
เบอร์โทร 098-739-8034

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
เบอร์โทร 062-895-9309

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 064-409-4706

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-หมอชิต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด อ.ท่าม่วง
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอดท่าผา
จุดจอดวัดโก
จุดจอดบิ๊กซีบ้านโป่ง
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดจอดบิ๊กซี นครปฐม
จุดจอดท่านา
จุดจอดวัดไทร
จุดจอดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดจอดพุทธมณฑล สาย3
จุดจอดตลาดพุทธมณฑล
จุดจอดท่าม่วง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ปิ่นเกล้า
จุดจอดพุทธมณฑล
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
จุดจอดลาซาล
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
04:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:10 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:10 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:50 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:10 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-สายใต้ใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด อ.ท่าม่วง
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอดท่าผา
จุดจอดวัดโก
จุดจอดบิ๊กซีบ้านโป่ง
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดจอดบิ๊กซี นครปฐม
จุดจอดท่านา
จุดจอดวัดไทร
จุดจอดพุทธมณฑล สาย3
จุดจอดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดจอดตลาดพุทธมณฑล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ปิ่นเกล้า
จุดจอดพุทธมณฑล
จุดจอดลาซาล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอดลาซาล
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:10 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:50 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-ศิลปากร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด อ.ท่าม่วง
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอดท่าผา
จุดจอดวัดโก
จุดจอดบิ๊กซีบ้านโป่ง
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 หมอชิต-กาญจนบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ปิ่นเกล้า
จุดจอด ต.ท่าตำหนัก
จุดจอดโลตัสท่านา
จุดจอดบิ๊กซี นครปฐม
จุดจอด ต.หนองดินแดง
จุดจอดบางแขม
จุดจอด วัดจันทาราม
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.ท่าม่วง
จุดจอดลาซาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 สายใต้ใหม่-กาญจนบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ปิ่นเกล้า
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอด ต.ท่าตำหนัก
จุดจอดโลตัสท่านา
จุดจอดบิ๊กซี นครปฐม
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดจอด ต.หนองดินแดง
จุดจอดบางแขม
จุดจอด วัดจันทาราม
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.ท่าม่วง
จุดจอดลาซาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:10 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 ศิลปากร-กาญจนบุรี

จุดบริการ
จุดจอดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอดท่าผา
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด อ.ท่าเรือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์