ตารางเวลาเดินรถ / เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอดหนองผือ
Nong Phue
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดปากแซง
จดจอดบ้านคันพะลาน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:45 รถบัส รถนอนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จดจอดบ้านคันพะลาน
จุดจอดปากแซง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดหนองผือ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอด อ.ประทุมราช
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส รถนอน vip เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์