จองตั๋ว

ตารางเวลาเดินรถ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9907 กรุงเทพฯ - จันทบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดศรีนครินทร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 7
จุดจอดบ้านบึง
จุดจอดแยกหนองใหญ่
จุดจอด หนองไผ่แก้ว
จุดจอดท่าวังจันทร์
จุดจอด บึงสามง่าม
จุดจอด ทางเข้า ร.ร. กำเนิดวิทย์
จุดจอด สามย่าน อ.แกลง
จุดจอดประแสร์
มินิมาร์ทเนินสูง
จุดจอดโลตัส แกลง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9907 จันทบุรี - กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
มินิมาร์ทเนินสูง
จุดจอดท่าจุ้ย
จุดจอด แยกห้วยสะท้อน
จุดจอดหนองสีงา (ตรงข้ามตลาด หนองสีงา)
จุดจอดหนองแหวน
จุดจอดช้างข้าม
จุดจอด เกาะลอย
จุดจอดประแสร์
จุดจอดเขาดิน
จุดจอด สามย่าน อ.แกลง
จุดจอดท่าวังจันทร์
จุดจอดโลตัส แกลง
จุดจอดแยกหนองใหญ่
จุดจอด หนองเสือช้าง
จุดจอดบ้านบึง
จุดจอดหนองรี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 7
จุดจอดศรีนครินทร์
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์