ตารางเวลาเดินรถ / ภูเก็ตท่องเที่ยว

ตารางเวลาเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว ภูเก็ตท่องเที่ยว


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
เบอร์โทร 0-2894-6144-5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
เบอร์โทร 0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
เบอร์โทร 0-2936-1388

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 949 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอดมหาชัย
จุดจอดบางเค็ม
จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน
จุดจอดสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
จุดจอด อ.ปราณบุรี
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดเขาโพธิ์
จุดจอดตาขุน
จุดจอด อ.พนม
จุดจอด บ.ทับคริสต์
จุดจอดบ้านเขาต่อ
จุดจอดแยกนาเหนือ
จุดจอด อ.ทับปุด
จุดจอด ต.บ่อแสน
จุดจอด อบต.บางเตย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด โรงแรม ภูงาธานี
จุดจอดวัดถ้ำสุวรรณคูหา
จุดจอด อ.ตะกั่วทุ่ง
จุดจอด ต.กระโสม
จุดจอด อบต.กะไหล
จุดจอด ต.ท่าอยู่
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
จุดจอดท่านุ่น
จุดจอดสะพานสารสิน
จุดจอด ท่าฉัตรไชย
จุดจอดหมากปรก
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
จุดจอด อ.ถลาง
จุดจอดบ้านท่าเรือ
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว สะปำ
จุดจอดซุปเปอร์ชิพ
จุดจอดโรงไฟฟ้าภูเก็ต
จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 1
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:50 รถบัส วีไอพี24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 949 ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สายใหม่)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 1
จุดจอดอนุสาวรีย์
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว สะปำ
จุดจอดบ้านท่าเรือ
จุดจอด อ.ถลาง
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
จุดจอด ท่าฉัตรไชย
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
จุดจอด อบต.กะไหล
จุดจอด ต.กระโสม
จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว
จุดจอดบ้านทับละมุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
จุดจอดตาขุน
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอด อ.ปราณบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี
จุดจอดโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดมหาชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:40 รถบัส วีไอพี24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์