ตารางเวลาเดินรถ / ราชาเฟอร์รี่

ตารางเวลาเดินรถ ราชาเฟอร์รี่ ราชาเฟอร์รี่


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง Phangan - URT APT เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา) - สนามบินสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดสนามบินสุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Phangan - URT BUS เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา) - สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Phangan - URT City เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา) - ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (สำนักงานขายราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Phangan - URT Train เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา) - สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Samui - URT APT เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย) - สนามบินสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดสนามบินสุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Samui - URT BUS เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย) - สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Samui - URT City เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย) - ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (สำนักงานขายราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Samui - URT Train เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย) - สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

จุดบริการ
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT APT - Phangan สนามบินสุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

จุดบริการ
จุดจอดสนามบินสุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT APT - Samui สนามบินสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)

จุดบริการ
จุดจอดสนามบินสุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:15 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT BUS - Phangan สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:20 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT BUS - Samui สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:20 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT City - Phangan ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

จุดบริการ
จุดจอดตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (สำนักงานขายราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT City- Samui ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)

จุดบริการ
จุดจอดตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (สำนักงานขายราชาเฟอร์รี่)
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT Train - Phangan สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

จุดบริการ
จุดจอดสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:47 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:32 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:25 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง URT Train - Samui สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)

จุดบริการ
จุดจอดสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
จุดจอดท่าเรือดอนสัก (ราชาเฟอร์รี่)
จุดจอด ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย (ราชาเฟอร์รี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:47 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:32 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:25 เฟอร์รี่ Standard เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์