ตารางเวลาเดินรถ / ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์


รูปไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถบัสในกรุงเทพฯ บริษัท ฯ ก่อตั้งโดย คุณ สุเทพ ศรีราม ในปี พ.ศ. 2557 ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ บ้านท่าตอน รถโดยสารของไทยศรีรามเป็นบัสปรับอากาศมีห้องน้ำบนรถ มีอาหารว่าง น้ำ และผ้าห่มให้ตลอดการเดินทาง

พิเศษ ทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ตัวแทนจำหน่ายที่ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ ไทยศรีราม ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ไทยศรีรามทัวร์

169 ถนนจักรพงษ์ เเขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ตารางเวลาเดินรถ ไทยศรีรามทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 13.. หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน.

จุดบริการ
จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
จุดจอดสถานีตำรวจทางหลวง 2 ฝ่ายปฏิบัติการ 6
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอด อ.ห้างฉัตร
ซันนี่โฮสเทล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
จุดจอด อ.แม่ริม
จุดจอดบ้านแม่มาลัย
จุดจอดเชียงดาว (ตลาดฟ้าเพียงดาว)
ไทยศรีรามห้วยลึก
จุดจอดไชยปราการ
แม่ข่า
จุดจอด อ.ฝาง
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
จุดจอดบ้านท่าตอน(ร้านเกื้อหนุนการค้า)
จุดจอด อ.เชียงดาว
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
18:00 รถบัส ม4พ

เส้นทาง 13.. บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดบ้านท่าตอน(ร้านเกื้อหนุนการค้า)
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
จุดจอด อ.ฝาง
จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
แม่ข่า
จุดจอดไชยปราการ
ไทยศรีรามห้วยลึก
จุดจอดเชียงดาว (ตลาดฟ้าเพียงดาว)
จุดจอดบ้านแม่มาลัย
จุดจอด อ.แม่ริม
ซันนี่โฮสเทล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
จุดจอดพัทยา
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอดท่าเรือเซนเตอร์พ้อยเกาะช้าง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
15:30 รถบัส ม4พ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)

เบอร์โทร 098-3950682

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20
เบอร์โทร 063-4216967