ตารางเวลาเดินรถ / ไทยศรีรามทัวร์

จองตั๋วไทยศรีรามทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ไทยศรีรามทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)

เบอร์โทร 098-8010782

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
เบอร์โทร 063-4216967

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 18ข กรุงเทพ-เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:45 รถบัส ม4ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม4ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18ข เชียงใหม่-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:50 รถบัส ม4ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 13Express หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอด อ.แม่ริม
จุดจอดบ้านแม่มาลัย
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
จุดจอด อ.เชียงดาว
ไทยศรีรามห้วยลึก
จุดจอดไชยปราการ
แม่ข่า
จุดจอด อ.ฝาง
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
จุดจอดบ้านท่าตอน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:45 รถบัส ม4ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 13 หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน.

จุดบริการ
สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอด อ.แม่พริก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอด อ.ห้างฉัตร
จุดจอดดอยติ
ซันนี่โฮสเทล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอด อ.ปาย
จุดจอด อ.แม่ริม
จุดจอดบ้านแม่มาลัย
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
ไทยศรีรามห้วยลึก
จุดจอดไชยปราการ
แม่ข่า
จุดจอด อ.ฝาง
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
จุดจอดบ้านท่าตอน
จุดจอด อ.เชียงดาว
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:45 รถบัส ม4พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18.. กรุงเทพ-ลำปาง-เชียงใหม่

จุดบริการ
สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอด อ.แม่พริก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม4พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18 On เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
จุดจอดนวนคร
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ม4พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 13.. บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดบ้านท่าตอน
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
จุดจอด อ.ฝาง
แม่ข่า
จุดจอดไชยปราการ
ไทยศรีรามห้วยลึก
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
จุดจอดบ้านแม่มาลัย
จุดจอด อ.แม่ริม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.สบปราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ไทยศรีรามอยุธยา(อยุธยาพาร์ค 2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม4พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์