ตารางเวลาเดินรถ / เดอะเทอร์มินอล สถานีจันทบุรี

ตารางเวลาเดินรถ เดอะเทอร์มินอล สถานีจันทบุรี เดอะเทอร์มินอล สถานีจันทบุรี


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง CHT-KBR จันทบุรี - กบินทร์บุรี

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
จุดจอด อ.กบินทร์บุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT - KRT จันทบุรี - โคราช

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT-RST จันทบุรี - รังสิต

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT-BRM จันทบุรี-บุรีรัมย์

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:50 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT-EKM จันทบุรี - เอกมัย

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT-MC2 จันทบุรี - หมอชิต 2

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก)
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง
จุดจอดศรีนครินทร์
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง CHT-RYG จันทบุรี - ระยอง

จุดบริการ
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
จุดจอดท่าเรือบ้านเพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ชั้นประหยัด เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง MC2-CHT หมอชิต 2 - จันทบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง TRT-CHT-MC2 ตราด - จันทบุรี - หมอชิต 2

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
สถานีจันทบุรี (เดอะ เทอร์มินอล)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก)
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง
จุดจอดศรีนครินทร์
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:10 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:20 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ชั้นประหยัดพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์