ตารางเวลาเดินรถ / กรุงสยามทัวร์

จองตั๋วกรุงสยามทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ กรุงสยามทัวร์ กรุงสยามทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
เบอร์โทร 077-437342

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 44
เบอร์โทร 02-894-6045

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 993 กรุงเทพ-สุราษฎร์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแม็คโครบางบอน
เกาะสมุย
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอด บ้านเขาปีบ
จุดจอด อ.สวี
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดแยกท่าแซะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 993 สุราษฎร์-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอด อ.สวี
จุดจอด บ้านเขาปีบ
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอดแยกท่าแซะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์