ตารางเวลาเดินรถ / ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

จองตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 044-270092,080-2952003

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
เบอร์โทร 0-7446-5203

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
เบอร์โทร 0-2894-6330,02-894-6331

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
เบอร์โทร 074-311077

ท่าพัทยา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 038-410-748

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 973 กรุงเทพฯ - สงขลา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดแยกสวนผัก
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจอดการะเกด
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
เจดีย์งาม
จุดจอด แยกชุมพล
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
จุดจอด ต.ม่วงงาม
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดคลองแงะ
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอด บ.นาเดิม
จุดจอดแยกหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด แยกสวนผัก
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดแยกนาโหนด
จุดจอดแม่ขรี
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 กรุงเทพฯ - ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดคลองแงะ
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 782 นครราชสีมา - ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดสี่แยกประจวบ
จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 782 ด่านนอก - นครราชสีมา

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 783 ระยอง - ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ท่ามาบตาพุด
จุดจอด อ.บ้านฉาง
จุดจอด กม10
ท่าพัทยา
ท่าอ่าวอุดม
ท่าศรีราชา
จุดจอด ต.บางพระ
หนองมน
จุดจอดชลบุรี-เฉลิมไทย
จุดจอดชะอำ
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอด อ.ท่าชนะ
จุดจอด อ.ไชยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 783 ด่านนอก - ระยอง

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.ไชยา
จุดจอด อ.ท่าชนะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
หนองมน
ท่าพัทยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 ด่านนอก - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด จ.ชุมพร
จุดจอด อ.บางสะพาน
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9917 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
จุดจอดต้นไทร
จุดจอดปาลัส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
จุดจอดแยกดอนยาง
จุดจอด อ.เทพา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:10 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
จุดจอด ต.ม่วงงาม
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
จุดจอดเจดีย์งาม
จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์