ตารางเวลาเดินรถ / นครศรีราชาทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ นครศรีราชาทัวร์ นครศรีราชาทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องหมายเลข 67 , 68
เบอร์โทร 02-8946220

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
เบอร์โทร 075-343851 , 075-343852

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
เบอร์โทร 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:10 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์