ตารางเวลาเดินรถ / ไทยศรีราม อุบล

ตารางเวลาเดินรถ ไทยศรีราม อุบล ไทยศรีราม อุบล


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 931 กรุงเทพ - ม่วงสามสิบ - สาละวัน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
จุดจอดมหาชนะชัย
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดปากแซง
บ้านปากตะพาน
สาละวัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Lao-001 กรุงเทพ-เขื่องใน-อุบล-จำปาสัก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
จุดจอดมหาชนะชัย
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดเขื่องใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดวังเตา (ไทยศรีราม)
จุดจอดจำปาศักดิ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:45 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง Lao-002 จำปาสัก-อุบล-กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดจำปาศักดิ์
จุดจอดวังเตา (ไทยศรีราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดเขื่องใน
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดมหาชนะชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931 สาละวัน - ม่วงสามสิบ - กรุงเทพ

จุดบริการ
สาละวัน
บ้านปากตะพาน
จุดจอดปากแซง
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดมหาชนะชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์