ตารางเวลาเดินรถ / กลุ่มรถตู้ช่อง A4

ตารางเวลาเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง A4 กลุ่มรถตู้ช่อง A4


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 94 กรุงเทพฯ - ขาณุวรลักษบุรี (ไทรทอง)

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดขาณุวรลักษ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 94 กรุงเทพฯ - ขาณุวรลักษบุรี (วินอ๊อด)

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดขาณุวรลักษ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 94 กรุงเทพฯ - ขาณุวรลักษบุรี (ช.เจริญ)

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดขาณุวรลักษ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 ต เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

จองตั๋ว/เช็คราคา/เช็คเที่ยว รถทัวร์